Disclaimer

Deze site wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, desalniettemin bestaat de mogelijkheid dat informatie incorrect of verouderd op de site staat. Er wordt dan ook, door RuyterVerf , geen enkele garantie of verklaring, impliciet dan wel expliciet, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site gepubliceerd of waartoe via de site toegang tot wordt geboden. RuyterVerf aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige ontstane schade, samenhangend met deze site.

Copyright

Op de inhoud van deze site, zowel beeld als tekst, rust copyright. De inhoud mag niet worden gekopieerd, veranderd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige andere manier, hetzij op papier, hetzij digitaal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RuyterVerf. 

 

© 2000 - 2015 Ruyterverf, alle rechten voorbehouden.

 

 


Q-Park

Sikkens Verf Wijzonol Verf Sigma Coatings Trimetal Verf